Satsang

Satsang je prastarý pojem. Lidé se scházejí, aby pobývali v poli vědomí a lásky probuzeného, Buddhy, dokud toto probuzené a osvícené vědomí nerealizují. V současné době, která je dobou duchovní inflace, jsou takto bohužel označována i jiná setkání. Naropa autentickou transmisi ztělesňuje současným způsobem. Všechny nadbytečné dogmatické a tradiční koncepty byly prohlédnuty a propuštěny.

Maitrea

Je to „nový člověk“ a reprezentuje také to, co buddhisté nazývají dobou Maitrey. Mistr není autorita, ale přítel. Nevzhlížíte k němu, ale jste přátelé, protože se v zásadě nijak nelišíte: jste vědomí a láska. Tento nebezpečný přítel je zrcadlem, které vám ukazuje vaši skutečnou tvář i to, v čem jste falešní. Miluje vás nepodmíněnou láskou a konfrontuje vás s vaší nevědomostí a bolestí – s vaším duchovním spánkem. Tento muž nebo žena vám pomáhají zcela integrovat vaši probuzenou manifestaci. Když teď již nemáte žádnou identitu, osvobodili jste se od sebe i od imaginárních ostatních.

Osvícení

Tento pojem je na Západě takřka neznámý. Není proto nijak překvapivé, že se jím lidé nechávají oklamat. Je to součástí máje, zkreslení reality. Někdy se setkáte se zkreslujícími výrazy, jako jsou „hovory o nedualitě“ nebo „rozhovor o pravdě“. Osvícení je však bezprostřední realizací a vtělením reality. Přesahuje mysl zaobírající se slovy a pojmy. Je nekonečně hluboké a nezvratné. Je zárukou, že překročíte všechna psychologická a emoční omezení a realizujete hloubku, prázdnotu existence. „Pozorovatel“ nebo „ten, kdo realizuje“, zmizí. To se nazývá osvícením.  

Naropa

U Naropy se nesetkáte s laciným učením ani učením vycházejícím z mysli. Pokud někdy výjimečně použije nějakou techniku, je to – stejně jako u transmise pomocí slov – pouze proto, aby soustředil vaši pozornost a přivedl vás do pole vědomí. Od oddělenosti k bytí a od bytí k nebytí.

Stejně tak Naropa nenosí duchovní uniformu, aby na vás udělal dojem nebo vás sváděl. Nepředstírá, že je jiný, než je.

Nemůžete u něj ani udělat kariéru, protože neexistují žádné pozice, které by rozděloval. Je důležité vzdát se každé pozice nebo postoje. Nebýt nikým. Naropa nemá žádnou roli. Je „odrolovaný“. Jakmile uvidíte svou realitu, mistr zmizí. Rozhodně se vás nesnaží potěšit. Nechce, abyste jej pochopili, ani abyste s ním souhlasili. Nenaplňuje vaše dětinské potřeby. Je sám sebou a vybízí vás, abyste sebou byli i vy.

Jeho reklama na sebe je stejná jako reklama na jistý nealkoholický nápoj: „If you don’t love it, you haven’t tasted it.“ (Jestli to nemiluješ, ještě jsi neochutnal.“)

Films

Cliff jump

Circular Love

1. Naropa about Spirituality (English - Czech)

2. Naropa-Sangha

3. Naropa - Benefit Living Master (English - Czech)

4. Naropa - Dangerous Friend (English - Czech)

5. Naropa - Spirituality vs World Today (English - Czech)

6. Naropa - About Love. (English-Czech)

7. Naropa - Major challenges in today's world (English - Czech)

8. Naropa - What is Satsang (English - Czech)