Home » Události » Online 5-denní retreat vipassany

Online 5-denní retreat vipassany

úterý 16 - neděle 21 březen 2021

Online 5-denní retreat vipassany

Zveme vás k účasti na vipassanovém retreatu v holandštině, který se koná v Oxerhofu od 16. do 21. března. Retreat začne v úterý ve 20 hod a skončí v neděli v 18 hod.
Můžete sledovat celý program přes Zoom a účastnit se celého programu včetně večerního sdílení. Do sdílení se můžete zapojit aktivně a hovořit s Naropou anglicky.
Po registraci od nás obdržíte přihlašovací údaje.

V těchto dnech můžete žít v tichu u sebe doma a také zakusit meditaci v chůzi.

Na tomto tichém retreatu nezůstane nic skryto; jste přímo konfrontováni s aktuálními událostmi a setkáváte se s realitou. Dochází k přirozené detoxikaci těla a mysli; ta se zjednodušuje a vstupuje do hloubky přirozeného stavu. Přirozený stav charakterizuje otevřenost, prázdnota, přítomnost, nadčasovost a láska.

Každý den máme 5 nebo 6 hodin sezení a meditaci v chůzi.

Účast na retreatu stojí 3250 Kč. Připojit se můžete i na jednotlivé dny. Cena za den je 650 Kč.

Platbu proveďte předem na tento účet Naropy – pozor nové číslo!:
Číslo účtu (S.Stoffie): 1326572003/2700
Zpráva pro příjemce: vaše jméno + online vipassana March

Start typing and press Enter to search