Naropa

Naropa je mystik a umělec. Když mu bylo 13 let, spontánně se u něj objevil prožitek osvícení.
“Svět se otevřel a ukázal ve své živosti, propojenosti, zářivosti a blažené intenzitě.”
Tento otisk nebyl zapomenut a později se proměnil v silnou touhu toto znovu přivést k životu a manifestovat realitu. 

Osho

Když se Naropa propojil s lidmi, ve kterých bylo toto hlubší vědomí už probuzené, probudila se touha srdce žít tuto svobodu neustále.
V roce 1985 ho přání jeho srdce zavedlo k mystikovi Oshovi do Púny, kde okamžitě rezonoval s jeho radostnou tichou přítomností.
Popírání pravé přirozenosti existence se postupně rozpustilo.
V Oshovi jako univerzálním mistrovi se spojily všechny tradice a přibyl k nim ještě nový duch, což Naropu (tehdy Gyan Saahabu) přivedlo k meditaci.
Meditace je být jedním se svým pravým já.
Nejsme podmíněná dočasná struktura, ale vědomí pod ní.

Během let u Osha se Naropovo vědomí prohloubilo.
Zdánlivě oddělené vědomí já se rozpustilo do seberealizace.
Naropa zůstal v Púně do roku 1994 a poté integroval meditaci v denním životě výchovou dětí a prací na klinice pro pacienty s traumatem – uprchlíky a azylanty (Centrum 45).

ShantiMayi

Aniž by Naropa hledal duchovního mistra, neočekávaně se mu do života dostala ShantiMayi z tradice Sacha.
Intuitivně si uvědomil, že realizace ještě není zcela dokončena a že ShantiMayi může velké transformaci napomoci.
Cesta od Já k ne-Já zatím nebyla u konce.

Vtělování osvícení

To nastalo během vipassanového retreatu v noci na 29. ledna 2002 v Laxman Jhule v Indii.
Já se rozpustilo ve VŠEM. To proběhlo a bylo prožito jako proces umírání.
Na scénu se už nevrátil nikdo, kdo by něco prohlašoval.
V podobě zjevení tuto nevratnou transformaci stvrdil nasazením koruny Sacha Baba z tradice Sacha.
To, co nastalo tímto posunem ve vědomí v těle, potřebovalo čas na “přenastavení”, aby to bylo připraveno pro službu Nezištnosti.
Bylo třeba, aby se osvícené vědomí vtělilo do lidské formy.
Srdce v tichu zrálo, aby mohlo promluvit.

Satsang

ShantiMayi tuto transformaci potvrdila a Naropu vybídla, aby nabízel satsangy.
Od roku 2008 Naropa nabízí satsangy a retreaty doma i v zahraničí.
Na tato setkání přicházejí stovky lidí a mnozí zažívají stav přirozenosti.
Spoustu lidí tato velká intenzita také vyleká a utečou před ní.
Když se objeví pravá podstata – která nikdy neodpovídá vašemu pokroucenému vidění – život smrštěný do křeče to nenávratně obrátí naruby.
Čas kompromisů a snahy cítit se dobře je nenávratně pryč.
Čas sebezdokonalování a krmení se duchovními iluzemi je pryč.
Stejně tak čas strachu a prokrastinace.

Bez učení a bez dogmatu

Naropa nehlásá žádnou doktrínu, dogma, životní styl ani kult.
Nepatří k žádnému duchovnímu proudu.
Je umělec, který je jedním s přirozeným tvořivým procesem.

Prosté bytí s ním v přijímajícím nastavení rozpouští ochranné brnění osobnosti a probouzí Srdce.
Stejně jako vás hudba může uvést do vytržení a vrhnout do ticha, satsang vás propojuje s esencí.
To je někdy bolestivé a konfrontující a někdy bez úsilí a radostné.
Z pohledu osobnosti je to operace.
Z pohledu vědomí samotného je to úleva.

Naropa je výrazem současné doby, energie Maitrey, nového člověka. Je bez vnější okázalosti a hierarchií. Je bez duchovních příkras a nepřistupuje na žádný obdiv – život je vyzdvižen na úroveň umění.

Naropa všechny podporuje v tom, aby kvetli uvnitř i navenek, a to ne podle nějakých pokynů, ale originálním způsobem v propojení s univerzální silou, dharmou.

Umění zkušenosti

Rozkvět toho, kdo jste, a manifestování vašeho vnitřního kodexu je tím,
co lidské bytosti přináší naplnění a co je darem pro všechny.
TO se probouzí společným bytím v tichu, za zvuků hudby nebo nasloucháním.
Přivádí vás to k nejvyšší pravdě, a proto je to nejvzácnější forma umění, jaká existuje.
Dalo by se to nazvat uměním zkušenosti.
Každý, kdo TOTO zakouší, ví, že TOTO je přáním existence,
které má být vámi žito a vyjádřeno.
Tato vnitřní transformace je součástí evoluce lidstva
na jeho cestě k lásce, upřímnosti, autentičnosti a svobodě,
k nejkrásnějšímu a nejdůstojnějšímu vyjádření toho, co jste.

Naropovou největší inspirací je život.

Lidé, kteří v tom – kromě výše zmíněných mistrů – sehráli roli, jsou: Vimala Thakar, Nisargadatta Maharádž, Ním Karoli Baba, Ananda MayiMa, guru Nának, Kabír, Rúmí. Inspirují ho také tito umělci: Herman Hesse, Hundertwasser, Mikhail Naimy.

Rozhovory

 

Osho

Osho Naropa je v hlubokém spojení s Oshem od roku 1985. Po poslechu jedné jeho promluvy se Naropa rozhodl zasvětit svůj život meditaci a sebezkoumání. Až do doby Oshovy smrti co nejvíce pobýval v Púně. V roce 1993 opustil ašrám s vědomím, že to byla jeho poslední návštěva. Během oněch 9 let Osha naplno přijímal a absorboval. Meditace odhalila přirozené vědomí svědka. Integrace a prohloubení tohoto vyžadovaly žití mimo ašrám. Žijící mistr je navíc pro úplnou transformaci zcela zásadní a v Púně se objevovaly první známky vzniku instituce či církve. Není nikdo, kdo měl na Naropův vývoj větší vliv než Oshodd.

 Sacha tradice

Sacha Baba I přes zážitky osvícení naprostá svoboda nebyla ještě odhalena. Shantimayi ze Sacha tradice Naropovi vstoupila do cesty, aniž by ji hledal. Jediné setkání s ní opět stačilo k tomu, aby si intuitivně uvědomil, že toto propojení má potenciál rozpustit poslední zbytky popírání srdce. Po několika letech oddanosti se rozpustily poslední stíny. Na prosbu ShantiMayi Naropa začal pořádat setkání.

Motivací mistrů v Sacha tradici je bezpodmínečná láska. Tato tradice má hinduistické kořeny, ale zcela přesahuje hranice náboženství. Typickým znakem této tradice šaktipátu je různorodost vyjádření jejích mistrů. Jejich společným posláním je umožnit Parivartan, posun ve vědomí.