Retreaty

Několikrát za rok probíhají retreaty vipassany v „De Oxerhof“, který se nachází blízko Deventeru v Nizozemsku. Také pořádáme retreaty v České republice. Od roku 1986 je vipassana nedílnou součástí Naropova života. Vipassana znamená „vhled“, a zdaleka to není pouze technika. Představuje pozorující a zároveň uvolněný způsob života. Vše bude odhaleno. Dojde k setkání se vším, co se ukáže. Účastníci prožívají retreaty jako intenzivní a silné. Praktikování v přítomnosti Mistra Srdce zásadně zvyšuje efekt vipassany.

Jak praktikovat Vipassanu?

Je tu jedna základní instrukce: Buď jedno s přirozeným dechem. To učiní dech branou k Absolutnu. Nemůžeš „udělat“ to, aby ses stal svědkem, přirozený svědek je stále přítomný. Není to o tom, že se rozdělíš na svědka, a předmět pozorování. Jsi s tím, co je v tu chvíli. Sleduješ, jak se objevují a odcházejí myšlenky a pocity. Když jsi jedno s dechem, rozpustíš mysl do jejího zdroje.

Během retreatů probíhá 5–6 hodinových sezení denně.

Setkání vsedě se střídají s meditací v chůzi. Díky vědomé a pozorné chůzi zůstanete dobře uzemnění. Chodíte přirozeně, jste jedním s chůzí. Není kam jít.

Součástí retreatů je také Séva. Séva znamená práce, za níž nejste nijak odměňováni. Ať pracujete uvnitř nebo venku, jste pohlceni svou činností.

Večer je čas sdílet své vhledy s Naropou.
Každé ráno recitujeme Gayatri Mantru.
Meditace není nic víc, než být a spočívat v tom, co je.

„Pokud se ukotvíš v přirozeném dechu tak, jak jsi, manifestuješ se.” ~ Nisargadatta Maharaj

  • Jsi absorbován a nerozdělen.
  • Jsi vnímavý a uvolněný.
  • Veškeré hledání, chtění a toužení je popíráním toho, co tu je již přítomno.
  • Vše, co můžeme dělat, je touhu či hledání pozorovat, nic víc.
  • Tehdy opravdu jsi a tvůj mechanický svět zmizí.
  • Přivede tě to tam, odkud jsi nikdy neodešel.

Storno poplatky:

Pokud zrušíte svoji účast na retreatu 4 týdny předem a více, propadá Vám registrační záloha. V určitých situacích po předchozí domluvě je možné přesunout tuto zálohu na další retreat. Pokud svoji účast zrušíte v době kratší než 4 týdny předem, propadá Vám 50% celkové částky. Při zrušení účasti méně než 10 dní předem propadá celá částka.

Pozn. U mnoha pojišťoven je možné sjednat pojištění storno poplatků.

Zodpovědnost za duševní stav:

Lidem s tendencí k psychotickým prožitkům a závislým na alkoholu či drogách nedoporučujeme účast na retreatech či jiném intenzivním programu. Pokud se přesto chcete zúčastnit, kontaktujte předem Naropu. V případě, že nedbáte tohoto doporučení, nepřebíráme za Váš stav odpovědnost.