Mantry

Mantra znamená “za myslí”. Síla mantry pomáhá přerušit zapletení s přemýšlející myslí a vstoupit do čistého vědomí.

Gayatri Mantra

Do Gayatri mantry byl Naropa iniciován ShantiMayi. Tato mantra rezonovala hluboce v Srdci. Právě ona vedle satsangů, meditace a sebedotazování vyzařovala další sílu na cestě k neměnnému posunu ve vědomí.

Tato mantra je recitována denně v Indii v Mandiru, který je chrámem murti Sacha Baby, jeho živoucí sochy.
Skrze každodenní pobývání v energii a v lásce Sacha Baby a také ve frekvenci této mantry se jeho srdce osvobodilo od stínů a překážek. Rozzářilo to srdce. Po mnoho let byla tato mantra v Naropově životě katalyzátorem pro osvícení. Díky tomu, že Naropa tuto mantru sdílí v sangze, může každý okusit nekonečný potenciál této původně hindské mantry. Mnoho programů je zahajováno recitací Gayatri mantry. Zejména během retreatů ukazuje znovu a znovu, jak otevírá bránu k absolutnu.

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodayat

„Ve všech říších zkušenosti je „ona“ esenciální přirozenost osvětlující existenci hodná uctívání.
Nechť všechny bytosti dosáhnou skrze jemnou meditativní inteligenci velkolepé zářivosti osvíceného vědomí.“

Meditujeme a uctíváme duchovní jas milované božské skutečnosti. Ona je zdrojem tělesné, mentální i nebeské říše. Ať tato vznešená Bohyně pozvedne naši inteligenci a pomůže nám uvědomit si základní pravdu.

 

Zde si můžete objednat CD s celou recitací.