Naropa

Naropa is een mysticus en kunstenaar, zonder leer of filosofie.
Wil je ervaren wat dat is, kom dan dichtbij. Proef.
Laat alles wat je meent te weten achter je en ervaar de peilloze diepte van het Zelf.

 

Osho

Toen Naropa 13 jaar was kwam hij spontaan  in een verlichting ervaring.
“De wereld opende zich, liet haar levendigheid, samenhang en schittering zien in een gelukzalige intensiteit”.
Deze imprint werd niet vergeten en werd later een drijfveer om de onderliggende realiteit opnieuw tot leven te wekken.

7 jaar later kwam Naropa in contact met mensen in wie dit diepere bewustzijn wakker was.
Zodoende werd het verlangen van het hart om permanent tot deze vrijheid te komen en dit te leven, gewekt.
Zo kwam hij in 1985 bij de mysticus Osho terecht en resoneerde direct met zijn vreugdevolle en stille presentie.
De ontkenningen ten aanzien van de ware aard van het bestaan smolten geleidelijk weg.
Deze universele meester- in wie alle grote tradities samenkwamen en  die er bovendien iets aan toevoegde- bracht Naropa ( indertijd Gyan Saahaba) tot meditatie.
Meditatie is eenzijn met het ware zelf.
Wat we zijn is niet de geconditioneerde tijdelijke structuur maar het onderliggende bewustzijn.

In de jaren met Osho verdiepte dit besef zich.
Het ogenschijnlijke afgescheiden zelfbewustzijn loste zich eerst op in Zelfrealisatie.
Naropa bleef nog tot 1994 in Poona en integreerde meditatie in het dagelijkse leven met opgroeiende kinderen en het werk in een trauma kliniek voor vluchtelingen en asielzoekers (Centrum 45).

Zonder op zoek te zijn naar een spirituele meester, kwam onverwachts ShantiMayi van de Sacha traditie op zijn pad.
Intuïtief werd beseft dat de Realisatie nog niet compleet was en ShantiMayi het voertuig kon zijn voor de grote transformatie.

De weg van het Zelf naar het niet-Zelf  was nog niet voltrokken.
Dit diende zich aan in de nacht van 29 januari 2002 In Laxman Jhula (India) tijdens een vipassana retraite.
Het Zelf loste op in het AL. Dit werd  beleefd en ondergaan als een stervensproces.
Er kwam niemand terug op het toneel om ook maar iets te claimen of te verkondigen.
In een openbaring bekrachtigde en bekroonde Sacha Baba van de Sacha traditie deze onomkeerbare transformatie.
De uitwerking van deze verschuiving op lichaam en geest ging haast onmerkbaar zijn gang.
Het lichaam had tijd nodig om ‘gereset’ te worden en volledig in dienst te komen van Zelfloosheid.
Het verlichte bewustzijn diende te incarneren in de menselijkheid.
Het Hart rijpte in stilte om van zich te doen spreken.

ShantiMayi bevestigde deze transformatie en moedigde Naropa aan om bijeenkomsten te gaan geven.
Sinds 2008 geeft Naropa satsangs en retraites in binnen en buitenland.
Honderden mensen komen naar de bijeenkomsten en velen beleven hun natuurlijke staat.
Veel mensen schrikken zich ook te pletter van de effectiviteit en maken dat ze wegkomen.
Het gestolde leven komt onherroepelijk op zijn kop te staan wanneer de ware natuur-
die nooit overeenstemt met je verwrongen visie- zich aandient.
De tijd van compromissen en je goed trachten te voelen is definitief voorbij.
De tijd om jezelf te verbeteren en met spirituele waanbeelden te voeden is voorbij.
De tijd van angst en uitstel ook.

Naropa verkondigt geen leer, dogma, lifestyle of cultus.
Hij is niet in te delen bij een spirituele stroming.
Hij is een kunstenaar die een is met het natuurlijke creative proces.

Door simpelweg met hem samen te zijn in receptiviteit smelt het harnas van de persoonlijkheid en ontwaakt het Hart.
Net zoals muziek je mee kan voeren naar vervoering en stilte, brengt satsang je in verbinding met de essentie.
Soms is dat pijnlijk en confronterend, dan weer moeiteloos en vreugdevol.
Vanuit de persona bezien is het een operatie.
Vanuit bewustzijn een verademing.

Naropa is een expressie van de huidige tijd, van de Maitreya energie, van de nieuwe mens.
Zonder gebruik te maken van uiterlijk vertoon en hiërarchie,
zonder spirituele franje -bewondering ontmoedigend- is Leven tot kunst verheven.

Naropa moedigt eenieder aan om tot innerlijke en uiterlijke bloei te komen.
Niet volgens bepaalde richtlijnen, maar op originele wijze in verbinding met de universele kracht, de dharma.

Belevingskunst

Het tot bloei komen van wie je bent en manifest maken van je innerlijke code
is wat een mens tot vervulling brengt en wat een geschenk is voor iedereen.
DAT wordt wakker gemaakt in het samenzijn in stilte, met muziek of luisterend.
Het brengt je in  de allerhoogste waarheid en is daarom de meest verfijnde kunstvorm die er bestaat.
Je zou het belevingskunst kunnen noemen.
Eenieder die dit ondergaat weet dat dit de wens van het bestaan is; om tot uitdrukking te komen door jou.
Deze innerlijke transformatie maakt deel uit van de evolutie van de mens,
op weg naar liefde, eerlijkheid, authenticiteit en vrijheid,
naar de mooiste en waardigste expressie van jezelf.

Naropa’s grootse inspiratiebron is het leven.
Mensen die hierin naast de eerder genoemde meesters een grote rol hebben gespeeld zijn:
Vimala Thakar, Nisargadatta Maharaj, Neem Karoli Baba, Ananda MayiMa, Guru Nanak, Kabir, Rumi, Hafiz.
Ook de volgende kunstenaars zijn een bron van inspiratie: Herman Hesse, Hundertwasser, Mikhail Naimy, Dostojevski.

Osho

Osho Vanaf 1985 heeft Naropa een diepe verbinding met Osho. Na het zien en beluisteren van een lezing besloot hij zijn leven toe te wijden aan meditatie en zelfonderzoek. Zoveel als mogelijk was verbleef hij in Poona, tot aan het overlijden van Osho. In 1993 verliet Naropa de ashram met het besef dat het zijn laatste bezoek was geweest Osho werd in die 9 jaren zo diep gedronken en geabsorbeerd. Meditatie had zo het natuurlijke getuige bewustzijn bloot gelegd. De integratie en verdieping hiervan vroeg om buiten een ashram te worden geleefd. Bovendien is een levende meester essentieel voor de complete transformatie en in Poona begonnen de eerste tekenen van een instituut, een kerk zich te ontwikkelen. Niemand heeft meer invloed op de ontwikkeling van Naropa gehad dan Osho.

Sacha traditie

Sacha BabaOndanks verlichtingservaringen was de totale vrijheid nog niet geopenbaard. Zonder op zoek te zijn kwam ShantiMayi van de Sacha traditie op zijn pad. Nu ook weer was één ontmoeting genoeg om intuïtief te beseffen dat deze verbinding het potentieel had om de laatste ontkenningen in het hart te doen oplossen. Na een paar jaar van toewijding losten de laatste schaduwen op. Sacha Baba (foto) heeft een cruciale rol gespeeld in de onomkeerbare transformatie van het bewustzijn. Meer hierover kun je lezen in het artikel “absorbing presence and love”. Op verzoek van ShantiMayi is Naropa bijeenkomsten gaan geven. Onvoorwaardelijke liefde is de drijfveer achter de meesters van de Sacha traditie. Van oorsprong is zij Hindoeïstisch, maar ver voorbij de oevers van religie. Kenmerkend voor deze shaktipat traditie is de verscheidenheid in expressie van haar meesters. Gemeenschappelijk is de missie om de Parivartan, de verschuiving van het bewustzijn, te laten plaatsvinden.