Naropa

Naropa je duchovní umělec z tradice Sacha, žijící v Holandsku a ve svém retreatovém centru Trimurti v České republice. Když mu bylo 13 let, spontánně se u něj objevil prožitek osvícení. “Svět se otevřel a ukázal ve své živosti, propojenosti, zářivosti a blažené intenzitě.” Tento otisk nebyl zapomenut a později se proměnil v silnou touhu toto znovu přivést k životu a manifestovat realitu. 

Osho
Když se Naropa propojil s lidmi, ve kterých bylo toto hlubší vědomí už probuzené, probudila se touha srdce žít tuto svobodu neustále.
V roce 1985 ho přání jeho srdce zavedlo k mystikovi Oshovi do Púny, kde okamžitě rezonoval s jeho radostnou tichou přítomností.
Popírání pravé přirozenosti existence se postupně rozpustilo.
V Oshovi jako univerzálním mistrovi se spojily všechny tradice a přibyl k nim ještě nový duch, což Naropu (tehdy Gyan Saahabu) přivedlo k meditaci.
Meditace je být jedním se svým pravým já.
Nejsme podmíněná dočasná struktura, ale vědomí pod ní.

Během let u Osha se Naropovo vědomí prohloubilo.
Zdánlivě oddělené vědomí já se rozpustilo do seberealizace.
Naropa zůstal v Púně do roku 1994 a poté integroval meditaci v denním životě výchovou dětí a prací na klinice pro pacienty s traumatem – uprchlíky a azylanty.

ShantiMayi
Aniž by Naropa hledal duchovního mistra, neočekávaně se mu do života dostala ShantiMayi z tradice Sacha.
Intuitivně si uvědomil, že realizace ještě není zcela dokončena a že ShantiMayi může velké transformaci napomoci.
Cesta od Já k ne-Já zatím nebyla u konce.

Vtělování osvícení
To nastalo během vipassanového retreatu v noci na 29. ledna 2002 v Laxman Jhule v Indii.
Já se rozpustilo ve VŠEM. To proběhlo a bylo prožito jako proces umírání.
Na scénu se už nevrátil nikdo, kdo by něco prohlašoval.
V podobě zjevení tuto nevratnou transformaci stvrdil nasazením koruny Sacha Baba z tradice Sacha.
To, co nastalo tímto posunem ve vědomí v těle, potřebovalo čas na “přenastavení”, aby to bylo připraveno pro službu Nezištnosti.
Bylo třeba, aby se osvícené vědomí vtělilo do lidské formy.
Srdce v tichu zrálo, aby mohlo promluvit.

Satsang
ShantiMayi tuto transformaci potvrdila a Naropu vybídla, aby nabízel satsangy.
Od roku 2008 Naropa nabízí satsangy a retreaty doma i v zahraničí.
Na tato setkání přicházejí stovky lidí a mnozí zažívají stav přirozenosti.
Spoustu lidí tato velká intenzita také vyleká a utečou před ní.
Když se objeví pravá podstata – která nikdy neodpovídá vašemu pokroucenému vidění – život smrštěný do křeče to nenávratně obrátí naruby.
Čas kompromisů a snahy cítit se dobře je nenávratně pryč.
Čas sebezdokonalování a krmení se duchovními iluzemi je pryč.
Stejně tak čas strachu a prokrastinace.

Bez učení a bez dogmatu
Naropa nehlásá žádnou doktrínu, dogma, životní styl ani kult.
Nepatří k žádnému duchovnímu proudu.
Je umělec, který je jedním s přirozeným tvořivým procesem.
Prosté bytí s ním v přijímajícím nastavení rozpouští ochranné brnění osobnosti a probouzí Srdce. Stejně jako vás hudba může uvést do vytržení a vrhnout do ticha, satsang vás propojuje s esencí.
To je někdy bolestivé a konfrontující a někdy bez úsilí a radostné.
Z pohledu osobnosti je to operace.
Z pohledu vědomí samotného je to úleva.

Naropa je výrazem současné doby, energie Maitrey, nového člověka, bez vnější okázalosti a hierarchií. Je přítel, někdy nebezpečný přítel.
Je bez duchovních příkras – a nepřistupuje na žádný obdiv.
Život se pozvedá na úroveň umění.

Duchovní umění
Rozkvět toho, kdo jste, a manifestování vašeho vnitřního kodexu je tím,
co lidské bytosti přináší naplnění a co je požehnáním pro všechny.
TO se probouzí společným bytím v tichu, za zvuků hudby nebo nasloucháním Pravému Já.
Přivádí vás to k nejvyšší pravdě, a proto je to nejvzácnější forma umění, jaká existuje.
Dalo by se to nazvat duchovním uměním.
Každý, kdo TOTO zakouší, ví, že TOTO je přáním existence,
které má být vámi žito a vyjádřeno.
Tato vnitřní transformace je součástí evoluce lidstva
na jeho cestě k lásce, upřímnosti, autentičnosti a svobodě,
k nejkrásnějšímu a nejdůstojnějšímu vyjádření toho, co jste.

Rozhovory

 

Osho

Osho Naropa je v hlubokém spojení s Oshem od roku 1985. Po poslechu jedné jeho promluvy se Naropa rozhodl zasvětit svůj život meditaci a sebezkoumání. Pobýval v Puně jak nejvíce to šlo až do doby Oshova odchodu. Naropa opustil ašrám v roce 1993 s vědomím, že toto byla jeho poslední návštěva.

Osha během posledních 9 let hluboce nasál. Meditace odhalila přirozené vědomí svědka. Integrace a prohloubení tohoto vyžadovaly žití mimo ašrám. Žijící mistr je zásadní pro úplnou transformaci a v Puně se objevovaly znaky vzniku instituce nebo církve. Osho měl největší vliv na Naropův vývoj.

 Sacha tradice

Sacha Baba I přes zážitky osvícení naprostá svoboda nebyla ještě odhalena. Shantimayi ze Sacha tradice mu vstoupila do cesty, aniž by ji hledal. Jedno setkání s ní opět stačilo k tomu, aby si intuitivně uvědomil, že toto propojení má potenciál rozpustit poslední popření srdce. Po několika letech oddanosti se rozpustily poslední stíny. Na prosbu Shantimayi Naropa začal pořádat setkání.

Motivací mistrů v Sacha tradici je bezpodmínečná láska. Původ tradice je v Hinduismu, ale přesahuje hranice náboženství. Typické pro tuto shaktipat tradici je různorodost vyjádření jejích mistrů. Jejich společným posláním je umožnit Parivartan, posun ve vědomí.