Naropa

Naropa je mistr srdce z tradice Sacha. Od dětského věku se u něj spontánně objevovaly prožitky hlubokého osvícení. Tato procitnutí byla přechodné povahy a opět se vždy skryla do pozadí. Ale zkušenost s nimi motivovala později Naropu k hlubokému zkoumání.

Když se setkal s Oshem a Vimalou Thakar, jejich přítomnost a láska hluboce rezonovaly v jeho srdci. Popírání pravé podstaty existence se postupně rozpustilo. Zdánlivé oddělení vědomí Já se nejdříve rozpustilo v Seberealizaci. A pak se Self rozpustilo do Jednoty 29. ledna 2002 v Laxman Jhule. To bylo prožíváno jako proces umírání. Na scénu se již nevrátil nikdo, kdo by něco žádal nebo prohlašoval. Sacha Baba potvrdil a posvětil tuto nevratnou transformaci.

V tichu se odvíjel každodenní život mezi prací a výchovou dětí. Vliv tohoto posunu na tělo a mysl probíhal téměř bez povšimnutí. Stará struktura potřebovala čas, aby se přenastavila a vstoupila do plné služby Stavu bez Self. Osvícené vědomí se potřebovalo vtělit do lidství. Srdce v tichosti zrálo, aby se mohlo ohlásit.

Shantimayi povzbuzovala Naropu, aby mluvil k lidem. Naropa začal pořádat satsangy a retreaty doma a v cizině v roce 2008. Často jsou organizována i putování s ním. Na setkání přicházejí stovky lidí a mnozí zažívají a integrují svůj přirozený stav. Mnoho lidí je šokováno účinkem těchto setkání. Když se ukáže skutečná podstata, která nikdy není taková, jak ji člověk vidí svým zkresleným zrakem, zamrzlý život se nenávratně převrátí vzhůru nohama.

Naropa nehlásá žádnou doktrínu, dogma, životní styl či kult. Není možné ho zařadit do žádné duchovní skupiny. Lidé, kteří došli realizace, transformují v prvé řadě autentickým, přímým a překvapivým způsobem.

Naropa je fenoménem současné doby, projevem energie Maitrea, nového lidstva.

Rozhovory

 

Osho

Osho Naropa je v hlubokém spojení s Oshem od roku 1985. Po poslechu jedné jeho promluvy se Naropa rozhodl zasvětit svůj život meditaci a sebezkoumání. Pobýval v Puně jak nejvíce to šlo až do doby Oshova odchodu. Naropa opustil ašrám v roce 1993 s vědomím, že toto byla jeho poslední návštěva.

Osha během posledních 9 let hluboce nasál. Meditace odhalila přirozené vědomí svědka. Integrace a prohloubení tohoto vyžadovaly žití mimo ašrám. Žijící mistr je zásadní pro úplnou transformaci a v Puně se objevovaly znaky vzniku instituce nebo církve. Osho měl největší vliv na Naropův vývoj.

 Sacha tradice

Sacha Baba I přes zážitky osvícení naprostá svoboda nebyla ještě odhalena. Shantimayi ze Sacha tradice mu vstoupila do cesty, aniž by ji hledal. Jedno setkání s ní opět stačilo k tomu, aby si intuitivně uvědomil, že toto propojení má potenciál rozpustit poslední popření srdce. Po několika letech oddanosti se rozpustily poslední stíny. Na prosbu Shantimayi Naropa začal pořádat setkání.

Motivací mistrů v Sacha tradici je bezpodmínečná láska. Původ tradice je v Hinduismu, ale přesahuje hranice náboženství. Typické pro tuto shaktipat tradici je různorodost vyjádření jejích mistrů. Jejich společným posláním je umožnit Parivartan, posun ve vědomí.