Satsang

Satsang is een ceremoniele viering in dienst van de waarheid.

“Luister naar me, precies zoals je naar muziek luistert, of naar de regen.
Interpreteer me niet, probeer me ook niet te begrijpen.
Deze muziek van bezieling, de spontane woorden,
halen je uit het denken en voeren je een andere dimensie binnen;
de dimensie van je originele en ongevormde Realiteit.
Spiritualiteit is een kunst en geen overtuiging, geloof, methode of therapie.
Het is het binnengaan van de realiteit die ten grondslag ligt aan alle verschijnselen.
Je openstellen en luisteren naar deze kunst transformeert je hele wezen,
of eigenlijk, legt het je wezen bloot en zet je aan tot creativiteit. 

Authentieke religie is kunst.
Authentieke of objectieve kunst leidt tot religie.
Religie is de verbinding met de totaliteit.
Het is opgenomen worden door het geheel,
waarin alle wanen omtrent afgescheidenheid zijn opgelost.
Zoals Bach of Mozart je mee kunnen voeren naar het allerhoogste licht;
zoals je met de natuur kunt samensmelten,
zo voert satsang met Naropa je mee naar je diepste innerlijk.
Dit is een bevrijding van je kleine en beperkte staat van zijn en neemt je op in het Universele besef.”

Satsang is de subtielste kunstvorm, wat niet aangereikt kan worden door technieken en uitleg.
Het is voorbij oorzaak en gevolg.
Het is voorbij het begripsvermogen, net als Liefde.
Een kunstenaar staat open en is in verbinding met het allerhoogste
en is in staat expressie te geven aan wat niet met woorden gezegd of verklaard kan worden.

Satsang is een eeuwenoud concept.
Mensen komen bijeen in het veld van bewustzijn en liefde van een ontwaakte,
totdat ze beseffen dit ontwaakte en verlichte bewustzijn zelf te zijn.
In deze tijd van spirituele inflatie wordt deze term helaas gebruikt voor andere bijeenkomsten.
Naropa vertegenwoordigt de authentieke transmissie op een hedendaagse wijze.
Alle overbodige dogmatische en traditionele concepten zijn doorzien en losgelaten.
Hij vertegenwoordigt ’de nieuwe mens’.
Een mysticus is geen autoriteit maar een vriend.
Daar kijk je niet tegen op, noch bewonder je hem,
maar je bent bevriend met hem, omdat je wezenlijk niet anders bent: bewustzijn/liefde.

Deze gevaarlijke vriend is een spiegel, die je je ware gezicht en je leugenachtigheid toont.
Hij heeft je onvoorwaardelijk lief en confronteert je met je onwetendheid en pijn; je spirituele slaap.
Hij of zij helpt je met de totale integratie van je ontwaakte manifestatie.
Net zolang totdat je geen identiteit meer hebt,
zodat je vrij bent van jezelf en de denkbeeldige anderen.

Verlichting

In het westen is dit concept vrijwel onbekend.
Het is dus niet zo vreemd dat mensen aan de haal gaan met dit beginsel.
Dat hoort bij Maya, de vertekening van de werkelijkheid.
Zo hoor je soms vertekeningen zoals ‘gesprekken over non-dualiteit’ of ‘dialoog over waarheid’.
Hier gaat het echter om de onmiddellijke realisatie en incarnatie van de werkelijkheid.
Die is voorbij het verbale en begripsmatige.
Die is peilloos diep en onomkeerbaar.
Die zorgt ervoor dat je alle psychologische en emotionele bagage passeert
en de ingrond, de leegte van het bestaan, beseft.
Waarbij de beseffer verdwijnt. Dit wordt verlichting genoemd.

Ontrold 

Bij Naropa krijg je geen goedkope of mentale versies voorgeschoteld.
Zelfs de schaarse technieken zijn er – net als de mondelinge overdracht –
alleen maar om je aandacht in het veld van bewustzijn te brengen.
Het brengt je van verdeeldheid naar het zijn
en van het zijn, naar het niet-zijn.
Ook trekt hij geen spiritueel uniform aan om indruk op je te maken of je te verleiden.
Hij doet zich niet anders voor dan hij is.

Je kunt in de Sangha ook geen carrière maken omdat er geen posities zijn te verdelen.
Het is juist van belang om iedere positie of houding los te laten.
Niemand te zijn. Hij heeft geen rol. Hij is ontrold.
De meester verdwijnt zodra jij je realiteit ziet.
Hij probeert het je zeker niet naar de zin te maken.
Hij wil niet dat je hem begrijpt of dat je het met hem eens bent.
Hij voldoet niet aan je kinderachtige behoeftes.
Hij is zichzelf en nodigt jou uit dit ook te zijn.

Individuele Satsang

Mocht je authentiek en intensief zelfonderzoek samen met Naropa willen, dan kun je hier een individuele afspraak maken. De focus ligt op Zelfrealisatie, Volwassenheid en de ontmanteling van je schijnstructuur. Therapie is niet aan de orde, ook al heeft een wezenlijke ontmoeting een drastisch therapeutisch effect.