Satsang

Satsang is een eeuwenoud concept; mensen komen bijeen om in het veld van bewustzijn en liefde te zijn van een ontwaakte, een Boeddha, totdat ze beseffen dit ontwaakte en verlichte bewustzijn zelf te zijn.
In deze tijd van spirituele inflatie wordt deze term helaas gebruikt voor andere bijeenkomsten. Naropa vertegenwoordigt de authentieke transmissie op een hedendaagse wijze.
Alle overbodige dogmatische en traditionele concepten zijn doorzien en losgelaten.
Hij vertegenwoordigt ’de nieuwe mens’ of wat door de boeddhisten Maitreya bewustzijn wordt genoemd.
De meester is geen autoriteit maar een vriend. Daar kijk je niet tegen op, noch bewonder je hem, maar je bent bevriend met hem, omdat je wezenlijk niet anders bent: bewustzijn/liefde.
Deze gevaarlijke vriend is een spiegel, die je je ware gezicht en je leugenachtigheid toont.
Hij heeft je onvoorwaardelijk lief en confronteert je met je onwetendheid en pijn: je spirituele slaap.
Hij of zij helpt je met de totale integratie van je ontwaakte manifestatie.
Nu je geen identiteit meer hebt, ben je vrij van jezelf en de denkbeeldige anderen.

Verlichting

In het westen is dit concept vrijwel onbekend. Het is dus niet zo vreemd dat mensen aan de haal gaan met dit beginsel.
Dat hoort bij Maya, de vertekening van de werkelijkheid. Zo hoor je soms vertekeningen zoals ‘gesprekken over non-dualiteit ‘of ‘dialoog over waarheid’.
Hier gaat het echter om de onmiddellijke realisatie en incarnatie van de werkelijkheid. Die is voorbij het verbale en begripsmatige.
Die is peilloos diep en onomkeerbaar. Die zorgt ervoor dat je alle psychologische en emotionele bagage passeert en de ingrond, de leegte van het bestaan, beseft.
Waarbij de beseffer verdwijnt. Dit wordt verlichting genoemd.

Ontrold 

Bij Naropa krijg je geen goedkope of mentale versies voorgeschoteld.
Zelfs de schaarse technieken zijn er – net als de mondelinge overdracht – alleen maar om je aandacht te focussen en je in het veld van bewustzijn te brengen.
Het brengt je van verdeeldheid naar het zijn en van het zijn, naar het niet-zijn. Ook trekt hij geen spiritueel uniform aan om indruk op je te maken of je te verleiden.
Hij doet zich niet anders voor dan hij is.

Je kunt ook geen carrière maken omdat er geen posities zijn te verdelen. Het is juist van belang om iedere positie of houding los te laten.
Niemand te zijn. Hij heeft geen rol. Hij is ontrold.
De meester verdwijnt zodra jij je realiteit ziet. Hij probeert het je zeker niet naar de zin te maken.
Hij wil niet dat je hem begrijpt of dat je het met hem eens bent. Hij voldoet niet aan je kinderachtige behoeftes.
Hij is zichzelf en nodigt jou uit dit ook te zijn.

Hij is zoals een frisdrank zichzelf aanprijst: “If you don’t love it, you haven’t tasted it.”

 

Liefde kan de dood overstijgen

Zoeken naar houvast is drijfzand

1. Naropa about Spirituality (English - Czech)

2. Naropa - Sangha (English - Czech)

3. Naropa - Benefit Living Master (English - Czech)

4. Naropa - Dangerous Friend (English - Czech)

5. Naropa - Spirituality vs World Today (English - Czech)

7. Naropa - Major challenges in today's world (English - Czech)

6. Naropa - About Love. (English-Czech)

8. Naropa - What is Satsang (English - Czech)

9. Naropa - Gayatri Mantra

10. Naropa - Mission (English-Czech)

Individuele Satsang

Mocht je authentiek en intensief zelfonderzoek samen met Naropa willen, dan kun je hier een individuele afspraak maken. De focus ligt op Zelfrealisatie, Volwassenheid en de ontmanteling van je schijnstructuur. Therapie is niet aan de orde, ook al heeft een wezenlijke ontmoeting een drastisch therapeutisch effect.