De versmelting van Zen en Tantra

Door
In Artikelen

De weg naar binnen toe, van zelfonderzoek en meditatie brengt ons
in de onmiddellijke realisatie van wat is en van wie je bent.
Dit onderzoek leidt tot “IK Ben”, zonder ik.
Het zijnde, de aanwezigheid, het tegenwoordige is het fundament.
Maar in Realiteit bestaat helemaal geen fundament ,is er begin noch einde.
Is er grenzeloos bewustzijn.
Het ”Ik Ben” is het lichaamsgebonden fundament.
Zonder lichaam zou dit “Ik Ben” zich niet manifesteren.
Wat is de ingrond van het zijnde? Woorden en symbolen schieten hier tekort.
Het verstand, immers ook een gevolg van je lichamelijke presentie, kan dit niet bevatten.
Het inzicht van Zen (Meditatie) is Absorptie in het zelf.
Dan is er geen ik meer en is het zelf geen verschijnsel meer,
maar het universele licht waarin alles verschijnt en verdwijnt.
Het is ongemanifesteerde Leegte, ook wel niet-zelf genoemd.

Volgen we de weg van ontmoeting en intimiteit dan versmelten we me alle verschijnselen.
Alle verschijnselen zijn een uitdrukking van bewustzijn.
In alle uitdrukkingen ervaren we het Ene en Dat is Universeel.
In onze menselijke beleving versmelt je met het object en stroomt er Liefde.
Degene die liefheeft en de geliefde lossen op en wat overblijft is Liefde.
Identiteitsvrije liefde.
Er is geen kenner meer van de wereld, maar je bent het Leven zelf.
Niets wordt meer als buiten jezelf beschouwd.
Je kunt nergens heen en gaat nergens vanaf.
Je bent alomvattend, je bent alles.
Het Universum is je lichaam.
Alle bewegingen vinden in jou plaats.
Jij bent de onbeweeglijkheid én de uitdrukkingen van verandering.
Verandering en het onveranderlijke zijn permanent.
Wat permanent is, is waar.
Een grenzeloze openheid en vrijheid.
De kwaliteit van Mahamudra.

In zen sterven we aan ons zelfbewustzijn en leven we in het ongewisse.
In tantra verschijnen we in de vormen en is er geen tegenstrijdigheid.
Jij bent in vorm gegoten vormloosheid en vormloze vorm.
Je bent het absolute én het tijdelijke verschijnsel.
Het absolute en het relatieve is Een.
Er is niets wat op zichzelf bestaat.
Tevens realiseren we ons dat alles genoeg is aan zichzelf.
Nu hebben we niets en zijn we niets.
Dat schenkt ons de hoogste vervulling, voorbij en voorbij.
Rijkdom en overvloed, op niets gebaseerd.
Dat is het geschenk.Dat is het feest.
Dat is Dat.

Recente artikelen